Om oss

Fyscoach historia

Med över 10 års erfarenhet av fysträning i olika föreningar och idrotter har vi sett ett stort behov av strukturerad fysträning och utbildning. Då föreningarnas ekonomiska resurser mot ungdomsverksamheten är begränsad blir detta ofta bortprioriterat. 

Genom plattformen fyscoach.se ger vi fler ungdomsverksamheter möjligheten till strukturerad fysträning och utbildning. Vår målsättning är att främja den idrottsliga prestationen och det livslånga lärandet.

Vision

Vår vision med fyscoach.se är att ge fler ungdomar möjligheten till utbildning och fysträning. Dessa delar blir ofta bortprioriterat på grund av bristande resurser och ekonomiska skäl. Genom att underlätta tillgången till bra information kan vi ge fler ungdomar bättre förutsättningar för prestation och välmående.

För lagen

Genom att använda sig av fyscoach.se kan ni som lag/förening säkerhetsställa att ni tar ansvar när det kommer till hälsa och prestation. Med hjälp av det gedigna utbildningsmaterialet som finns i plattformen kan laget säkerhetsställa att de aktiva får regelbunden utbildning. Utöver utbildningsmaterialet kommer träningsplaneringen göra att de aktiva får den praktiska träning de behöver för att utvecklas över tid.

Tilläggstjänster

Fysiska föreläsningar

Upplägg och prisförslag fås via offert.

Fysiska träningspass

Upplägg och prisförslag fås via offert.

Camps

Upplägg och prisförslag fås via offert.