Abonnemang för lag

Teams

375 kr / månad

 • Fysträningsplanering baserat på ålder och idrott
 • Välj mellan träning på gym eller helt utan redskap
 • Tillgång till våra föreläsningar gällande kost, träning & återhämtning
 • Övningsbank på över 300 videos
 • Utbildningsmaterial som besvarar spelarnas frågor
 • Support av en tränare hos oss

Premium

995 kr / månad

 • Fysträningsplanering baserat på behov, önskemål och förutsättningar
 • Månadsvis uppföljning och planering med lagets tränare 
 • Registrering och utvärdering av fysiska tester
 • Tillgång till våra föreläsningar gällande kost, träning & återhämtning
 • Övningsbank på över 300 videos
 • Utbildningsmaterial som besvarar spelarnas frågor
 • Fri kontakt med en tränare hos oss

Om Teams

Beskrivning

När ett lag väljer att samarbeta med fyscoach.se bokas ett digital möte in. Det digitala mötet är till för att ge oss den informationen vi behöver för att ge laget det bästa möjliga upplägget. Kontaktpersonen får även en genomgång av appen och eventuella frågor besvaras.

Appen

Appen är framtagen för att förenkla arbetet med fysträning och utbildning för laget. I appen finner ni er träningsplanering, utbildningsmaterial, testregistrering samt övningsbank. Både tränarna och spelarna får inloggningsuppgifter till appen vilket innebär att appen kan användas både kollektivt och enskilt.

Träningsplanering

Träningsplaneringen byggs upp och anpassas efter idrott, ålder och ifall laget har tillgång till gymutrustning eller inte. I träningsplaneringen finns 3 fyspass/veckan men laget har också tillgång till extrapass som kan genomföras ifall en högre dosering önskas. Träningsplaneringen anpassas efter säsongens naturliga periodisering vilket innebär att mängden fysträning varierar under året. 

Videoföreläsningar

Laget får tillgång till 1 föreläsning per månad för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med vidareutbildning. Videoföreläsningarna är ca 30 minuter långa och fokuserar på att förbättra spelarnas kunskap kring träningslära, kostlära, återhämtning och hur du tar ansvar för din utveckling som idrottare. 

Övningsbank & utbildningsmaterial

I appen får tränare och spelare tillgång till en övningsbank med över 300 övningar. Dessa videos finns för att beskriva hur ni bör utföra respektive övning. Ni får även tillgång till kortare utbildningsmaterial (30-60 sekunder) som besvarar vanligt förekommande frågor från idrottare. Detta material uppdateras kontinuerligt.

Kontaktperson

Alla lag får en kontaktperson hos oss på fyscoach.se. Kontaktpersonen finns tillgänglig för att besvara frågor och stötta upp under samarbetets gång. 

Villkor & pris

Börja med att testa 7 dagar gratis. Abonnemanget avslutas automatiskt om ni inte väljer att fortsätta.

Teams-abonnemanget kostar 375 kr / månaden per lag inklusive moms. Bindningstiden är 3 månader och efter det är uppsägningstiden 1 månad. 

Om Premium

Beskrivning

När ett lag väljer att samarbeta med fyscoach.se bokas ett digital möte in. Det digitala mötet är till för att ge oss den informationen vi behöver för att ge laget det bästa möjliga upplägget. Kontaktpersonen får även en genomgång av appen och eventuella frågor besvaras.

Appen

Appen är framtagen för att förenkla arbetet med fysträning och utbildning för laget. I appen finner ni er träningsplanering, utbildningsmaterial, testregistrering samt övningsbank. Både tränarna och spelarna får inloggningsuppgifter till appen vilket innebär att appen kan användas både kollektivt och enskilt.

Träningsplanering

Träningsplaneringen byggs upp och anpassas efter lagets behov, förutsättningar och önskemål. Tid till fysträning, ambitionsnivå och antalet träningspass/veckan är några av de saker som vi tar hänsyn till. Detta arbete genomförs för att planeringen ska bli så bra som möjligt för gruppen. Träningsplaneringen anpassas efter säsongens naturliga periodisering vilket innebär att mängden fysträning varierar under året. 

Videoföreläsningar

Laget får tillgång till 1 föreläsning per månad för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med vidareutbildning. Videoföreläsningarna är ca 30 minuter långa och fokuserar på att förbättra spelarnas kunskap kring träningslära, kostlära, återhämtning och hur du tar ansvar för din utveckling som idrottare. 

Övningsbank & utbildningsmaterial

I appen får tränare och spelare tillgång till en övningsbank med över 300 övningar. Dessa videos finns för att beskriva hur ni bör utföra respektive övning. Ni får även tillgång till kortare utbildningsmaterial (30-60 sekunder) som besvarar vanligt förekommande frågor från idrottare. Detta material uppdateras kontinuerligt. 

Tester

I appen finns möjligheten att registrera och spara ned tester. Att genomföra, registrera och spara ned tester är intressant för att utvärdera hur spelarnas fysik utvecklas över tid. Vi på fyscoach.se använder detta som ett verktyg för att utvärdera vilken nivå spelarna är på och vilka saker vi eventuellt bör fokusera mer eller mindre på i vår fysträning.  

Kontaktperson

Alla lag får en kontaktperson hos oss på fyscoach.se. Kontaktpersonen finns tillgänglig för att  besvara frågor, stötta och följa upp under samarbetets gång. 

Villkor & pris

Premium-abonnemanget kostar 995 kr / månaden per lag inklusive moms. Bindningstiden är 3 månader och efter det är uppsägningstiden 1 månad.