Individuella abonnemang

Bas

95 kr / månad

 • Fysträningsplanering baserat på ålder och idrott
 • Välj mellan träning på gym eller helt utan redskap
 • Tillgång till våra föreläsningar gällande kost, träning & återhämtning
 • Övningsbank på över 300 videos
 • Utbildningsmaterial
 • Support av en tränare hos oss

Premium

795 kr / månad

 • Fysträningsplanering baserat på behov, önskemål och förutsättningar
 • Månadsvis uppföljning och planering
 • Registrering och utvärdering av fysiska tester
 • Tillgång till våra föreläsningar gällande kost, träning & återhämtning
 • Övningsbank på över 300 videos
 • Utbildningsmaterial
 • Fri kontakt med en tränare hos oss

Om Bas

Träningsplanering

När du väljer att samarbeta med fyscoach.se får du en träningsplanering baserad på idrott och ålder. Du får också möjligheten att välja ifall du vill genomföra din träning helt utan redskap eller om du har tillgång till ett gym. Träningsuppläggen blir synliga via ditt inlogg i appen månadsvis. Träningsplaneringen är anpassad efter idrottens ”säsonger” vilket innebär att planen ser olika ut beroende på vart i säsongen det är. 

Övningsbank & utbildningsmaterial 

I appen får du tillgång till en övningsbank med över 300 övningar. Dessa videos finns för att beskriva hur du bör utföra respektive övning. Du får även tillgång till kortare utbildningsmaterial (30-60 sekunder) som besvarar vanligt förekommande frågor från idrottare. Detta material uppdateras kontinuerligt.

Villkor & pris

Börja med att testa 7 dagar gratis. Abonnemanget avslutas automatiskt om du inte väljer att fortsätta.

Bas abonnemanget kostar 95 kr / månaden. Uppsägningstiden är 1 månad. Du behöver betala innan kommande månads start för att ditt konto ska vara aktivt. Vid utebliven betalning stängs kontot ned. 

Om Premium

Beskrivning

När du väljer att samarbeta med fyscoach.se bokas ett digital möte/samtal in. Det digitala mötet/samtalet är till för att ge oss den informationen vi behöver för att ge dig det bästa möjliga upplägget.

Träningsplanering 

Träningsplaneringen byggs upp och anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Tid till fysträning, ambitionsnivå och antalet träningspass/veckan är några av de saker som vi tar hänsyn till. Detta arbete genomförs för att planeringen ska bli så bra som möjligt för dig som individ. Träningsplaneringen anpassas efter säsongens naturliga periodisering vilket innebär att mängden fysträning varierar under året. 

Videoföreläsningar

Du får tillgång till 1 föreläsning per månad för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med vidareutbildning. Videoföreläsningarna är ca 30 minuter långa och fokuserar på att förbättra dina kunskaper kring träningslära, kostlära, återhämtning och hur du tar ansvar för din utveckling som idrottare. 

Övningsbank & utbildningsmaterial

I appen får du tillgång till en övningsbank med över 300 övningar. Dessa videos finns för att beskriva hur du bör utföra respektive övning. Du får även tillgång till kortare utbildningsmaterial (30-60 sekunder) som besvarar vanligt förekommande frågor från idrottare. Detta material uppdateras kontinuerligt. 

Tester

I appen finns möjligheten att registrera och spara ned tester. Att genomföra, registrera och spara ned tester är intressant för att utvärdera hur din fysik utvecklas över tid. Vi på fyscoach.se använder detta som ett verktyg för att utvärdera vilken nivå du är på och vilka saker du eventuellt bör fokusera mer eller mindre på i din fysträning.  

Kontaktperson

Du får en kontaktperson hos oss på fyscoach.se. Kontaktpersonen finns tillgänglig för att  besvara frågor, stötta och följa upp under samarbetets gång. 

Villkor & pris

Premium-abonnemanget kostar 795 kr / månaden. Bindningstiden är 3 månader och efter det är uppsägningstiden 1 månad.