Vårt erbjudande för lag

Beskrivning

När ett lag väljer att samarbeta med fyscoach.se skickas ett frågeformulär ut till lagets kontaktperson som besvarar frågor om lagets behov och förutsättningar. När frågeformuläret har besvarats bokas ett digitalt möte in där kontaktpersonen får en genomgång av plattformen och eventuella frågor diskuteras.

Plattformen

Plattformen är framtagen för att förenkla arbetet med fysträning och utbildning för laget. I plattformen finner ni er träningsplanering, utbildningsmaterial, testregistrering samt övningsbank. Både tränarna och spelarna får inloggningsuppgifter till plattformen vilket innebär att plattformen kan användas både kollektivt och enskilt.

Träningsplanering

Träningsplaneringen byggs upp och anpassas efter idrott, ålder och svaren anges i frågeformuläret. I frågeformuläret besvaras frågor som tid för fysträning, förutsättningar och ambitionsnivå. Detta för att planeringen ska bli så anpassad som möjligt för laget. Träningsplaneringen anpassas efter säsongens naturliga periodisering vilket innebär att mängden fysträning varierar under året. 

Videoföreläsningar

Under året får laget tillgång till 12 stycken videoföreläsningar (1 per månad) för att på ett enkelt sätt jobba med vidareutbildning. Videoföreläsningarna är 30 minuter långa och fokuserar på grundläggande kunskaper i träningslära, kostlära och hur du tar ansvar för din utveckling som idrottare.

Övningsbank & utbildningsmaterial

I plattformen får både tränare och spelare tillgång till en övningsbank med över 200 övningar som är inspelade med hög kvalitet och muntlig beskrivning av utförandet. Ni får även tillgång till videos som är mellan 30-60 sekunder långa som besvarar vanligt förekommande frågor från idrottare. Både övningsbanken och utbildningsmaterialet uppdateras kontinuerligt. 

Tester

Ett bra sätt att mäta fysiska förbättringar är genom att använda sig av regelbundna tester. I plattformen finner ni tester anpassade efter idrott och förutsättningar. Vi på fyscoach.se rekommenderar att laget genomför 3 testtillfällen per år.

Kontaktperson

I plattformen finner ni tester anpassade efter idrott och förutsättningar. Vi på fyscoach.se rekommenderar att laget genomför 3 testtillfällen per år.

Lag

  • Plattform för tränare och spelare
  • Anpassad fysträning efter varje lags behov
  • 12 videoföreläsningar per år
  • Övningsbank och utbildningsmaterial
  • Registrering av tester i plattformen
  • En kontaktperson hos fyscoach.se

läs mer

Upplägg och prisförslag fås via offert.

Kom igång

Välj hur många lag i din förening som ska få tillgång & skicka en förfrågan. Fyscoach hjälper dig sedan att komma igång.